KULTURUTVEKSLING: Engelsklinja på Molde videregående inviterte elever ved Molde voksenopplæring til fagdag. –Svært nyttig, mener elevene. Foto: Vidar Myklebust
(Foto: Vidar Myklebust)

KULTURUTVEKSLING: Engelsklinja på Molde videregående inviterte elever ved Molde voksenopplæring til fagdag. –Svært nyttig, mener elevene. Foto: Vidar Myklebust Foto: Vidar Myklebust

LEDER FREDAG 17. MARS

Fagdag som kan utvikles

«Molde kommune har fått flere utmerkelser for sitt arbeid for integrering og bosetting av flyktninger»

Molde Voksenopplæringssenter og Molde videregående skole ligger begge sentralt plassert i Molde sentrum. Et tilfeldig møte mellom to ansatte ved skolene ble starten på en fagdag der en gruppe elever fra voksenopplæringen ble invitert over gata til fagdag. Lektor Kristine Ween ved Molde videregående forteller at det i første omgang var utfordrende å finne rom til et slikt arrangement i fagplanen. Etter hvert kom løsningen gjennom faget internasjonal engelsk. Slike initiativ er verdifulle for skolene og deres elever.

Romsdals Budstikke omtalte fagdagen i avisa tirsdag denne uka. Tilbakemeldingene fra elevene vi snakket med var at dette var en nyttig dag som tydelig viste hvor mye ungdommene har til felles. Molde har fått flere utmerkelser for sitt arbeid med integrering og bosetting. Molde kommune er en av de kommunene i landet hvor flest bosatte flyktninger har gått ut i jobb eller utdanning. Den sentrale plasseringen av Molde voksenopplæring gir mange mulige synergieffekter. Vi håper at fagdagen som ble arrangert kan være til inspirasjon, og at man kan se på hvordan et samarbeid kan videreutvikles. Kontakten som blir skapt gjennom et slikt arrangement er verdifull.

Arbeidet som gjøres i Molde på dette området har fått nasjonal oppmerksomhet. Vi har tidligere understreket viktigheten av at man hele tiden strekker seg etter nye mål. Molde videregående skole har på få år gått fra å være en lokal skole med lokale elever til å bli multikulturell med elever fra alle deler av verden. Ved sist opptak talte rektor over hvor mange ulike språk søkerne hadde som morsmål. Svaret var 30 ulike morsmål.

Rektor Oddgeir Overå sa i reportasjen at han tror dette gir alle elevene ved Molde videregående skole en kulturforståelse og en ballast som vil være svært viktig når de skal ut på et arbeidsmarked som er stadig mer internasjonalt. Det tror vi også. For næringslivet og utdanningsinstitusjonene i vår region er dette en viktig verdi.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Leder

LEDER TIRSDAG 27. JUNI

Ta godt imot unge på sommerjobb

«De ungdommene som er så heldig å få en sommerjobb må vi ta godt vare på.»

LEDER LØRDAG 24. JUNI

Nesset Musikkfest skapte folkefest

«Nesset Musikkfest er et godt eksempel på hvordan investeringer i kultur skaper gode ringvirkninger.»

LEDER TORSDAG 22. JUNI

Molde må finne den gode vegløsningen

«Utformingen av vegløsningene vil sette sitt preg på Molde i mange tiår framover.»

LEDER ONSDAG 21. JUNI

Ei ny framtid for folket på Nordøyane

«Det er tid for at alle slutter lojalt opp om beslutningene som er tatt om Nordøyvegen.»

Vil bedre økonomien med mer svømming

Et forslag fra SV om å bruke to millioner mer på svømmeopplæring, for samtidig å hjelpe økonomien til Moldebadet, fikk brei tilslutning i kommunestyret.

På gulljakt i EM i Finland

Moldepreget UV-landslag på plass i Helsingfors.

– Raner fotballen for øyeblikkene

Videodømming i fokus under prøve-VM.