KULTURUTVEKSLING: Engelsklinja på Molde videregående inviterte elever ved Molde voksenopplæring til fagdag. –Svært nyttig, mener elevene. Foto: Vidar Myklebust
(Foto: Vidar Myklebust)

KULTURUTVEKSLING: Engelsklinja på Molde videregående inviterte elever ved Molde voksenopplæring til fagdag. –Svært nyttig, mener elevene. Foto: Vidar Myklebust Foto: Vidar Myklebust

LEDER FREDAG 17. MARS

Fagdag som kan utvikles

«Molde kommune har fått flere utmerkelser for sitt arbeid for integrering og bosetting av flyktninger»

Molde Voksenopplæringssenter og Molde videregående skole ligger begge sentralt plassert i Molde sentrum. Et tilfeldig møte mellom to ansatte ved skolene ble starten på en fagdag der en gruppe elever fra voksenopplæringen ble invitert over gata til fagdag. Lektor Kristine Ween ved Molde videregående forteller at det i første omgang var utfordrende å finne rom til et slikt arrangement i fagplanen. Etter hvert kom løsningen gjennom faget internasjonal engelsk. Slike initiativ er verdifulle for skolene og deres elever.

Romsdals Budstikke omtalte fagdagen i avisa tirsdag denne uka. Tilbakemeldingene fra elevene vi snakket med var at dette var en nyttig dag som tydelig viste hvor mye ungdommene har til felles. Molde har fått flere utmerkelser for sitt arbeid med integrering og bosetting. Molde kommune er en av de kommunene i landet hvor flest bosatte flyktninger har gått ut i jobb eller utdanning. Den sentrale plasseringen av Molde voksenopplæring gir mange mulige synergieffekter. Vi håper at fagdagen som ble arrangert kan være til inspirasjon, og at man kan se på hvordan et samarbeid kan videreutvikles. Kontakten som blir skapt gjennom et slikt arrangement er verdifull.

Arbeidet som gjøres i Molde på dette området har fått nasjonal oppmerksomhet. Vi har tidligere understreket viktigheten av at man hele tiden strekker seg etter nye mål. Molde videregående skole har på få år gått fra å være en lokal skole med lokale elever til å bli multikulturell med elever fra alle deler av verden. Ved sist opptak talte rektor over hvor mange ulike språk søkerne hadde som morsmål. Svaret var 30 ulike morsmål.

Rektor Oddgeir Overå sa i reportasjen at han tror dette gir alle elevene ved Molde videregående skole en kulturforståelse og en ballast som vil være svært viktig når de skal ut på et arbeidsmarked som er stadig mer internasjonalt. Det tror vi også. For næringslivet og utdanningsinstitusjonene i vår region er dette en viktig verdi.

Mer å lese på Rbnett:
 

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Leses nå
 
Leder

LEDER TORSDAG 24. AUGUST

Rådmannen peker ut den farbare vegen

Det kan være krevende å bytte ut en defensiv strategi med en offensiv.

LEDER ONSDAG 23. AUGUST

Kontrollrutinene som sviktet

«Vi må våge å spørre oss sjøl om nærheten til utøveren gjør noe med hvordan vi ser på saka.»

LEDER MANDAG 21. AUGUST

Sommerles skaper økt leseglede

«En viktig ambisjon er at leseferdighetene utvikles gjennom skoleferien. For mange er det også utviklende å lære at bøker og lesing ikke nødvendigvis henger sammen med skole og lekser.»

LEDER LØRDAG 19. AUGUST

Spleiselag vil styrke Sjøfronten

«Skal Sjøfronten bli en suksess er samspill mellom offentlige og private interesser en nøkkel.»

LEDER FREDAG 18 AUGUST:

Høgskolen i Molde er på offensiven

«Tenk hva 5.000 studenter vil bety for Molde som utdanningsby!»

Millionløft for turstiar

Set i verk tiltak som skal bøte på den store slitasjen på stiar i Moldemarka.

– Det viktigste er kvaliteten og ferdighetene til spillerne, ikke hvor de kommer fra

Ole Gunnar Solskjær vil gjerne ha lokale spillere på Molde-laget. Men da må de være gode nok.

Vegstenging i Eide sentrum blir stående

Stengingen av Iver R. Eides veg gjøres ikke om.