onsdag 06.12 2017

Sjekk hvem som har søkt fondet som skal få folk i Molde, Midsund og Nesset til å bli bedre kjent

Her er den nye reiselivsdirektøren

Pål Farstad ble valgt blant 35 søkere til stillingen.

tirsdag 05.12 2017

Britt Rakvåg Roald forlater jobben som daglig leder i Romsdal regionråd

Har sagt opp stillinga i ROR for å ha fullt fokus på storkommunen

Hvorfor vil Høyre sende eldre i Molde på institusjonsplass i Midsund?

fredag 01.12 2017

– Kan ikke gi oss så lett

Mangelen på søkere til prestestillingen i Midsund kommer nå på bispedømmerådets bord.

torsdag 30.11 2017

Nye grep for å løyse vanskeleg budsjettsituasjon i Midsund

Til sals: sjukeheimsplass

I Midsund ventar ingen på langtidsplass på sjukeheim, no vil kommunen selje sjukeheimsplassar. Håpet er at det også kan bidra til å dekke ein manglande budsjettmillion.

onsdag 29.11 2017

Møreaksen:

Legger fram trasévalg for Vik-Digernes

Statens vegvesen melder at de er ferdig med utredningen av trasé for E39 fra Digernes i Skodje til Vik i Vestnes.

Usikkert om prestestilling etter laber søking – ingen prest vil til Midsund

Ingen kvalifiserte søkarar søkte prestestilling i Midsund – kva som skjer vidare med stillinga er uklart.

tirsdag 28.11 2017

Vurderer å klage dersom Antonbua vert teken ned og heva

Vernefaglege råd går i mot heving av Antonbua. Klage kan bli aktuelt.

Foreslår nybygg ved Antonbua

Høgre og KrF tek no til orde for å bygge nytt, for å komme raskt i mål med nye lokale for kommunalt tilsette.

Fire boliger solgt for over seks millioner hittil i høst

To av eneboligene gikk for sju millioner eller mer.

lørdag 25.11 2017
2

Mange innspill på workshop for den nye storkommunen Molde

Slik skal de løfte reiselivet i nye Molde

Reiseliv blir et satsingsområde i nye Molde kommune. En masterplan skal nå utarbeides, og bidra til økt verdiskaping i reiselivet i storkommunen, som vil strekke seg fra Dryna i vest til Aursjøen i øst.

torsdag 23.11 2017

Vil nødig tilby barneverntjenester til nabokommuner «à la carte»

Barnevernvakta i Molde trenger trolig flere kommuner i ordningen, men Nye Molde kommune er skeptisk til å inngå for mange spesialavtaler.

5

Slik blir kryssingen av Romsdalsfjorden 130 mill. kroner billigere

Statens vegvesen har forbedret kryssløsningen på Otrøya.

søndag 19.11 2017

Fastlandsforbindelsen til Gossen blir Aukras største prosjekt, sier ordfører Riksfjord

Vil gi nær én milliard til bru over Kjerringsundet

Fastlandsforbindelsen fra Gossen over Kjerringsundet til Midsund og videre til Molde, er så viktig for Aukra at kommunen fram til 2023 vil ha lagt nærmere én milliard kroner til side for å betale for vegen.

– Fjellkvalitet er godt nytt for Møreaksen

Helge Orten (H) er glad for nyheten om bedre fjellkvalitet enn antatt under Romsdalsfjorden.

lørdag 18.11 2017

Mener Møreaksen kan bygges vesentlig billigere

Fjellet under Romsdalsfjorden er bedre enn tidligere antatt.