Leverte ikke regnskap

Og må derfor sone 24 dager i fengsel.

En bonde fra Fræna unnlot å levere selvangivelse for 2009, og unnlot å sende årsoppgaver for årene 2009 og 2010 til Skatt Midt.

Siktede er tidligere bøtelagt for manglende innsending av omsetningsoppgaver. I I formildende retning har retten vektlagt siktedes uforbeholdne tilståelse og samtykke til forenklet rettergang. Retten er enig med påtalemyndigheten i at straffen uten tilståelse ville ha vært 30 dager fengsel.

Romsdal tingrett fant det passende at mannen skal sone 24 dager i fengsel. Han tok betenkningstid.

Mer å lese på Rbnett:
Fræna

LESERINNLEGG

Eldreframtida i Eide og Fræna

«Framtidsbildet må ikke bli: Vi kommer hjem til deg når vi får tid.»

44 vil ha penger til å lage bedre utsikt

Søkere fra fire kommuner i Romsdal.

Lisbeth kan bli Norges superbonde

Melkebonden fra Farstad deltar i nytt NRK-program.

Brannutrykning til Skaret

Fikk melding om bussbrann.

JOBB & KARRIERE

– Aldri noe krøll med Agnes Margaret

Dale har vært klippefast i samme bedrift i 33 år. Nylig ble hun hedret.

Ny strid rundt Myrsets eiendom

En molo som akkurat er ferdig bygd blir krevd revet av Molde kommune.

Portalen og naustet i retten

To mangeårige konfliktsaker skal behandles i Sunnmøre tingrett.