Leverte ikke regnskap

Og må derfor sone 24 dager i fengsel.

En bonde fra Fræna unnlot å levere selvangivelse for 2009, og unnlot å sende årsoppgaver for årene 2009 og 2010 til Skatt Midt.

Siktede er tidligere bøtelagt for manglende innsending av omsetningsoppgaver. I I formildende retning har retten vektlagt siktedes uforbeholdne tilståelse og samtykke til forenklet rettergang. Retten er enig med påtalemyndigheten i at straffen uten tilståelse ville ha vært 30 dager fengsel.

Romsdal tingrett fant det passende at mannen skal sone 24 dager i fengsel. Han tok betenkningstid.

Siste nyheter

Kjørte 129 km/t i 80-sone

UP-kontroll i Fræna ga 18 reaksjoner - én ble anmeldt.

Fikk leke brannmann

60 sjetteklassinger var på forebyggende seilas med Redningsselskapet tirsdag.

Gikk seg på gaupe i Elnesvågen

Bare hundre meter fra Dalelia barnehage.

– Flere kjører omveg om Bud

Eide tar opp Nasjonal turistvegskilting nok en gang.

Streikefare for avisbudene

Ca. 1.700 av Romsdals Budstikkes abonnenter kan rammes. Se hvor.

Vannkoppefast i Bulgaria

Les den utrolige historien til familien Kallmyr - om drømmeferien som ble et mareritt.

Forren er skadet

Spiller ikke på Wembley.