Leverte ikke regnskap

Og må derfor sone 24 dager i fengsel.

En bonde fra Fræna unnlot å levere selvangivelse for 2009, og unnlot å sende årsoppgaver for årene 2009 og 2010 til Skatt Midt.

Siktede er tidligere bøtelagt for manglende innsending av omsetningsoppgaver. I I formildende retning har retten vektlagt siktedes uforbeholdne tilståelse og samtykke til forenklet rettergang. Retten er enig med påtalemyndigheten i at straffen uten tilståelse ville ha vært 30 dager fengsel.

Romsdal tingrett fant det passende at mannen skal sone 24 dager i fengsel. Han tok betenkningstid.

Siste nyheter

Er dette din båt?

Ingen har meldt seg om drivende Ranabåt i Stavika.

En dumper om dagen

God måned for Doosan i Elnesvågen.

Sjukefraværet øker i Romsdal

Etter fem år med god utvikling stiger sjukefraværet i andre kvartal. To kommuner fortsetter imidlertid nedgangen.

Til sjukehus etter uhell i barnehage

Gutt ramla ned fra tre i barnehage

Jodling i skolesekken

Polkabjørn og Kleine Heine skal opptre for elever over hele fylket.

Tatt ut på A-landslaget

Anniken Obaidli rykker stadig fram i landslagskøen

Vil ha Moldesangen som hymne

Men var korsangen på Aker stadion søndag «salmesang» eller god underholdning?

Moldemarka kan bli sykkelparadis

Ny turistsjef vil ha sykkel i terrenget som den neste turistmagneten.