Tips oss

Tips oss på 992 53 000

  • Ring 992 53 000
  • Send e-post til tips@rbnett.no
  • Send SMS eller MMS med bilder til 2399, kodeord RB TIPS

Leverte ikke regnskap

Og må derfor sone 24 dager i fengsel.

En bonde fra Fræna unnlot å levere selvangivelse for 2009, og unnlot å sende årsoppgaver for årene 2009 og 2010 til Skatt Midt.

Siktede er tidligere bøtelagt for manglende innsending av omsetningsoppgaver. I I formildende retning har retten vektlagt siktedes uforbeholdne tilståelse og samtykke til forenklet rettergang. Retten er enig med påtalemyndigheten i at straffen uten tilståelse ville ha vært 30 dager fengsel.

Romsdal tingrett fant det passende at mannen skal sone 24 dager i fengsel. Han tok betenkningstid.

Mer å lese på Rbnett:
Fræna

Frænas basseng er helt tomt

Fredag den 13. februar var dagen for store vannlekkasjer på Fræna ungdomsskole. Bassenget er nå tømt og stengt. Minibassenget på Hustad er eneste alternativ.

Fortsatt best på likestilling

Molde ligger langt foran nabokommunene – og nabobyene – når det gjelder likestilling mellom menn og kvinner.

Sjekk boligsalgene i februar

20 eiendommer solgt i Molde for over 3 millioner kroner. Sjekk tallene for din kommune her!

– Vi ser alvorlig på dette

Omfattende ATV-kjøring i naturreservat i Fræna ødelegger strengt vernet myrområde.

Frænas basseng er helt tomt

Store lekkasjer inntraff på fredag den 13., kommunen sender alle brukere til det lille bassenget på Hustad.

Sterk tro på eget senter

– Vi vil bli det råeste senteret i byen, sier Peter Haukaas om Molde Crossfit på Bergmo.

VM-formen i det blå for Solemdal

Etter en sesong med mye motgang prøver Synnøve Solemdal å se hvert renn i skiskytter-VM som en bonus.