Leverte ikke regnskap

Og må derfor sone 24 dager i fengsel.

En bonde fra Fræna unnlot å levere selvangivelse for 2009, og unnlot å sende årsoppgaver for årene 2009 og 2010 til Skatt Midt.

Siktede er tidligere bøtelagt for manglende innsending av omsetningsoppgaver. I I formildende retning har retten vektlagt siktedes uforbeholdne tilståelse og samtykke til forenklet rettergang. Retten er enig med påtalemyndigheten i at straffen uten tilståelse ville ha vært 30 dager fengsel.

Romsdal tingrett fant det passende at mannen skal sone 24 dager i fengsel. Han tok betenkningstid.

Mer å lese på Rbnett:
Fræna

– Barn i einetiltak vert svært einsame     

Fylkesmannen er svært uroleg for barna.

Fræning vant 1,3 millioner

- Jeg måtte klype meg i armen.

Fylkesmenn vil slå sammen kommuner

Hva velger Lodve Solholm på mandag?

Fræna vgs risikerer å miste to linjer

– Uklokt! Dette må ikke skje, sier Arne Stavik (Ap).

29 tatt i UP-kontroll

Utrykningspolitiet gjennomførte kontroll i Elnesvågen.

Solskjær i møte med tidligere Molde-spiss

Her er klausulen som kan gjøre utenlandsproffen til MFK-spiller igjen.

Maner til bedre samarbeid mellom byene

Kristoffer B. Jenssen fikk ærespris i Kristiansund.

Ny lyd fra Molde

De bor i Trondheim, men hele gjengen i plateaktuelle One Track Minds kommer fra Molde.