Aukra skal til fastlandet om Otrøya

- Dette er et historisk vedtak, sa en godt fornøyd ordfører Bernhard Riksfjord.

Han hadde ikke forventet at det var et enstemmig kommunestyre som sto bak vedtaket om at en framtidig fastlandsforbindelse for Gossen skal gå over Otrøya til Møreaksen.

Det startet for alvor i 1978, da en brukomité for Midsund-Aukra ga Fjellanger Widerøe AS i oppdrag å få utarbeid ei konsekvensanalyse for en eventuell bruforbindelse mellom Gossen og Otrøya. Fastlandsforbindelse har vært et gjentatt tema, forsterket da Møreaksen ble lansert.

Kommunestyret brukte mer tid på å avklare ordførerens habilitet, i egenskap av at han var styreleder for Møreaksen enn selve saken. Han ble kjent habil. Det var også innvendinger mot det enkelte mente var ei for dårlig saksutredning.

- Det er to år siden vi bestilte ei utredning fra Statens vegvesen med tre ulike alternativer for fastlandsforbindelse. Dette er det jeg vil påstå er den viktigste 1000-årssaken for Aukra. Da blir jeg dirrende misfornøyd med et saksframlegg der ikke ei eneste utredning er vedlagt, påpekte Knut Orø (Frp). Han hadde gjerne sett at det ble presentert fordeler og ulemper med de tre alternativene; Hoksnes-Havneset, tunnel fra Gossen til Julsundet eller bru fra Gossen til Otrøya og tilknytning til den framtidige Møreaksen.

Les mer i fredagens Romsdals Budstikke - kjøp som E-avis her!

Siste nyheter

Skjerpet sikkerhet på Nyhamna

Sikkerhetsberedskapen på Nyhamna er skjerpet som følge av terrortrusselen PST har varslet om.

Gassknutepunkt- heder til Shell

Bernhard Riksfjord delte ut heder i Molde.

Vil ha Barentshav-gass til Aukra

Shell vil ha Nyhamna som ilandsføringssted for gassen fra Barentshavet.

Deler ut 26 millioner

Gjensidiges kunder i Romsdal, Eide og Gjemnes kan i disse dager heve 26,1 millioner kroner i utbytte for fjoråret.

Molde minst likt på Facebook

Molde kommune får bank av både Ålesund og Kristiansund på nettsamfunnet.

Terrortrussel mot Norge

MFK: - Forbereder oss som vanlig

Terrortrusselen endrer ikke MFKs forberedelser til RBK-kampen.

Politiet har fått tips

- Ingen endring i terrortrussel-situasjonen, sier politimesteren.