Med wingsuit fra Romsdalshorn

Espen Fadnes og Tom Erik Heimen var blant de som utførte basehopp i sammenheng med premieren på Boenish-filmen.

– Ikke fått noen telefoner

Borgerlistas Terje Tovan regner ikke med at de store partiene ikke vil søke samarbeid med det første.